Перевірка на плагіат

Перевіримо статтю, дисертацію чи будь-який інший текст на запозичення з видачею докладного звіту. Довідка про відсутність плагіату на захищеному бланку. Більше >>>

Усунення плагіату

Маєте проблему з плагіатом? Занизька унікальність? Перепишемо вручну іншими словами вашу статтю, дисертацію або іншу роботу. Більше >>>

Інші послуги

Вибір теми дисертації, обгрунтування теми дисертації, складання плану дисертації, наукові статті українською, англійською та іншими мовами. Більше >>>

і

Складання плану дисертаційного дослідження


За весь період роботи над дисертацією може бути складено кілька планів дисертаційного дослідження. Часто останній, підсумковий план, втілений в остаточний текст дисертації, може значно відрізнятися від початкового.

План ніколи не повинен складатися за принципом "бо терміново вимагає науковий керівник". Вивчивши бібліографічні джерела за темою дослідження, прикинувши напрям і обсяг власних розробок, свої власні можливості та здібності слід скласти реальний план. Якщо ідеї майбутньої роботи ще не сформувалися, можна скласти кілька його варіантів, або ж скласти попередній робочий план, зазначивши через дефіс питання, які планується розкрити в рамках роботи над дисертацією.

Незважаючи на те, що якихось жорстких вимог до кількості розділів і підпунктів в дисертації немає, тут потрібно керуватися здоровим глуздом. Зрозуміло, що дисертація не може складатися з одного розділу, а розділ - з одного підпункту. Останнім часом навіть склалися певні стереотипи, наприклад, щодо кількості розділів в кандидатській дисертації. Зокрема, педагоги дуже часто обмежуються двома розділами, тоді як за багатьма іншими спеціальностями їх прийнято писати не менше трьох. У будь-якому випадку краще, якщо наступні пункти плану будуть якось логічно випливати з попередніх, а також будуть збалансовані між собою за обсягом (кількістю сторінок).

У назвах розділів та підпунктів дисертації слід уникати занадто загальних фраз і назв, але і не слід надмірно "звужувати" план. Адже питання, винесені в назву пунктів плану доведеться потім розкривати. Неправильно називати пункти плану одним словом, так само як і не рекомендуються занадто довгі назви, що займають більше трьох рядків на сторінці. Якщо пошукач не збирається сам працювати над дисертацією (таке інколи трапляється) і не має до того ж особливих знань і практичного досвіду в обраній тематиці дослідження, складання плану краще доручити кінцевим виконавцям. Також допомогу в цьому може надати і керівник. Але керівнику, звісно ж, не писати дисертацію за цим планом; крім того, науковий керівник - людина, як правило, завантажена. Відтак він не зможе витратити багато часу на подібну роботу. До слова, навіть і він може не знати всіх аспектів конкретної наукової проблеми. В результаті й такий план може виявитися неоптимальним і стати джерелом непотрібних проблем, зайвих трудовитрат і втраченого часу.

Аспірант України допоможе вам скласти план дисертаційного дослідження. Див. умови.