Перевірка на плагіат

Перевіримо статтю, дисертацію чи будь-який інший текст на запозичення з видачею докладного звіту де саме в роботі неунікальний текст. Також можете отримати висновок про відсутність плагіату. Більше >>>

Усунення плагіату

В тексті дисертації, монографії, статті, автореферату або іншої праці є плагіат? Недостатня унікальність тексту? Не можете пройти антиплагіат? Зробимо рерайт вашої наукової роботи! Більше >>>

Консультації щодо унікальності

Є питання щодо плагіату в наукових працях, підвищенню унікальності, рерайту, але немає кому їх поставити? Звертайтеся для отримання роз'яснень, консультацій, порад та допомоги. Більше >>>

і

Складання плану дисертаційного дослідження


За весь період роботи над дисертацією може бути складено кілька планів дисертаційного дослідження. Часто останній, підсумковий план, втілений в остаточний текст дисертації, може значно відрізнятися від початкового.

План ніколи не повинен складатися за принципом "бо терміново вимагає науковий керівник". Вивчивши бібліографічні джерела за темою дослідження, прикинувши напрям і обсяг власних розробок, свої власні можливості та здібності слід скласти реальний план. Якщо ідеї майбутньої роботи ще не сформувалися, можна скласти кілька його варіантів, або ж скласти попередній робочий план, зазначивши через дефіс питання, які планується розкрити в рамках роботи над дисертацією.

Незважаючи на те, що якихось жорстких вимог до кількості розділів і підпунктів в дисертації немає, тут потрібно керуватися здоровим глуздом. Зрозуміло, що дисертація не може складатися з одного розділу, а розділ - з одного підпункту. Останнім часом навіть склалися певні стереотипи, наприклад, щодо кількості розділів в кандидатській дисертації. Зокрема, педагоги дуже часто обмежуються двома розділами, тоді як за багатьма іншими спеціальностями їх прийнято писати не менше трьох. У будь-якому випадку краще, якщо наступні пункти плану будуть якось логічно випливати з попередніх, а також будуть збалансовані між собою за обсягом (кількістю сторінок).

У назвах розділів та підпунктів дисертації слід уникати занадто загальних фраз і назв, але і не слід надмірно "звужувати" план. Адже питання, винесені в назву пунктів плану доведеться потім розкривати. Неправильно називати пункти плану одним словом, так само як і не рекомендуються занадто довгі назви, що займають більше трьох рядків на сторінці. Якщо пошукач не збирається сам працювати над дисертацією (таке інколи трапляється) і не має до того ж особливих знань і практичного досвіду в обраній тематиці дослідження, складання плану краще доручити кінцевим виконавцям. Також допомогу в цьому може надати і керівник. Але керівнику, звісно ж, не писати дисертацію за цим планом; крім того, науковий керівник - людина, як правило, завантажена. Відтак він не зможе витратити багато часу на подібну роботу. До слова, навіть і він може не знати всіх аспектів конкретної наукової проблеми. В результаті й такий план може виявитися неоптимальним і стати джерелом непотрібних проблем, зайвих трудовитрат і втраченого часу.

При складанні плану не слід переписувати плани чужих, вже завершених досліджень, що може згодом бути причиною більш пильної уваги до виконуваної автором роботи та викликати зайві проблеми з плагіатом. Але, якщо таке все ж сталося, наша організація може допомогти зробити рерайт наукового тексту. При цьому замовнику (без додаткової оплати) надається звіт програми Унічек по кожному відрерайченому фрагменту. Цією програмою зараз користуються вчені ради для перевірки дисертацій, статей і монографій на плагіат, оскільки Unicheck рекомендований МОН України саме для цих цілей.