Перевірка на плагіат

Перевіримо статтю, дисертацію чи будь-який інший текст на запозичення з видачею докладного звіту де саме в роботі неунікальний текст. Також можете отримати висновок про відсутність плагіату. Більше >>>

Усунення плагіату

В тексті дисертації, монографії, статті, автореферату або іншої праці є плагіат? Недостатня унікальність тексту? Не можете пройти антиплагіат? Зробимо рерайт вашої наукової роботи! Більше >>>

Консультації щодо унікальності

Є питання щодо плагіату в наукових працях, підвищенню унікальності, рерайту, але немає кому їх поставити? Звертайтеся для отримання роз'яснень, консультацій, порад та допомоги. Більше >>>

Вибір теми дисертаційного дослідження


Вибір теми дисертаційного дослідження є відповідальним етапом для аспіранта. Невдало обрана назва може згодом спричинити непотрібні проблеми в процесі підготовки і захисту. Заміна ж незручної для написання дисертації теми - втрата часу і сил.

Виняткова важливість раціонального, обгрунтованого вибору теми дисертаційної роботи обумовлена також тим, що назва багато в чому визначає зміст роботи, втілює в концентрованому вигляді головні атрибути дисертації - актуальність, новизну, наукову цінність.

Найкраще обирати тему, яка не викличе великих складнощів у дисертанта або ж таку, за якою у нього вже є певні напрацювання.

З іншого боку, слід визначити, на що сьогодні є попит, що досить актуально, перспективно, але і не дуже проблемно, не викличе непотрібних суперечок.

При цьому, однак, не варто обирати проблему, яка активно обговорюється в пресі, вимагає негайного вирішення. Цілком можливо, вона буде вирішена до того, як пройде захист, і час буде витрачено даремно.

Рекомендується також уникати неоднозначних проблем, які мають як своїх прихильників, так і супротивників. Невідомо, ким виявиться опонент, цілком можливо - супротивником, так само і члени вченої ради.

В більшості випадків не варто обирати тему, над якою вже працювали раніше. У зв'язку з цим доцільно звернутися до каталогів захищених дисертацій або каталогів авторефератів. Разом з тим, дисертація може містити і нове рішення вже розглянутої раніше проблеми, адже наука ніколи не стоїть на місці.

Назва дисертації не має бути занадто довгою чи занадто короткою. Іноді до неї додають невеликий підзаголовок (зазвичай до 5 слів). Назва має адекватно відображати зміст дослідження і, разом з тим, не виходити за рамки паспорта спеціальності. Остаточна назва дисертації може бути згодом уточнена, відкоригована.

Після фактичного вибору теми дисертації складається план і пишеться обгрунтування актуальності дисертаційного дослідження. У ньому вказується: актуальність теми; мета дослідження; завдання дослідження; предмет і об'єкт дослідження, очікувана наукова новизна тощо. Обгрунтування актуальності теми дисертаційного дослідження подається у вчену раду, на засіданні якої відбувається затвердження теми.

На цьому етапі часто виявляється, що обгрунтування актуальності теми має недостатню унікальність, в тексті присутні неунікальні фрагменти, плагіат.

Наша організація допоможе вам зробити рерайт обґрунтування актуальності. У вашому тексті буде збережений науковий стиль і наукова термінологія, адже ми спеціалізуємося на рерайті саме наукових текстів, який має свої особливості в порівнянні з рерайтом текстів для продажів або, наприклад, рерайтом текстів публіцистичного стилю. У нас, крім самого рерайту, також отримуєте докладний звіт програми Unicheck (схвалена МОН України) про унікальність тексту після нашої над ним роботи. Такий звіт, у разі потреби, ви можете надати науковому керівнику або до Вченої ради.