диссертации НА  ГЛАВНУЮ СВЯЗЬ

  Главная | Статьи | Полезное | Помощь | Ссылки | Контакты
  

Як підготувати тези.

Тези - це невеликий, обсягом 1-5 сторінок, науковий текст, в якому викладаються короткі, найосновніші результати наукової роботи, які автор хоче повідомити науковому співтовариству.
Тези часто передують виступу на науковій конференції. Але тези публікуються в письмовому вигляді, тоді як виступ - це усна форма. Тому як за формою і манерою викладу, так і за обсягом вони відрізняються.
У тезах автор стисло, лаконічно розкриває зміст наукового питання або теми. Назва тез також має бути зрозумілою і короткою - не прийнято, щоб назва перевищувала розмір в два рядки тексту. При цьому вона повинна відповідати темі конференції.
У кількох перших реченнях тез повинна бути відповідь на питання, чому ця тема важлива і актуальна, а також що нове пропонується?
При оформленні тез важливо дотримуватися вимог до них. У кожного оргкомітету вони різні. Перш за все, необхідно звернути увагу на допустимий обсяг тез (він же і максимальний обсяг), і не перевищувати його, інакше тези можуть відхилити. Також слід вивчити вимоги до шрифту, берегів, правила оформлення використаної літератури. Єдиних, універсальних вимог не існує. Але якщо автор тез не може виконати навіть виконати прості вимоги, - у організатора цілком виникає питання - а що ж він там написав у самих тезах. Про які наукові пошуки можна говорити з тим, хто не здатний навіть правильно зрозуміти елементарні вимоги? Такі тези можуть бути не прийняті до друку.
Сам текст тез повинен бути грамотним, без помилок. У всіх цитат має бути джерело. Запозичений текст без лапок, без посилань - плагіат. Це, начебто, очевидно.
Бібліографія не повинна бути занадто великою за обсягом. У ній повинні бути тільки ті видання, посилання на які є в тексті тез. Цих посилань не повинно бути багато. Якщо тези займають дві сторінки, одна з яких бібліографія - це абсолютно неприпустима пропорція. Для тез в дві-три сторінки більш доречна бібліографія в 3-5 джерел.
Добре виконані тези переростають спочатку в наукову доповідь, а потім і в статтю, частину якої можна буде включити в дисертацію. А може бути навпаки? Уявіть собі - так. Якщо написана стаття і потрібно терміново опублікувати тези - можна стиснути статтю до тез в 2-3 сторінки, трохи змінити назву і отримати на рівному місці за невеликий час з одного наукового продукту два.
Після того як тези готові, їх публікують. Списку ВАК (МОН) де потрібно публікувати тези - немає, внаслідок цього пропозицій багато. Завдяки всьому цьому ціна на публікацію тез в більшості випадків демократична, а терміни публікації невеликі.

Аспірант України допоможе виконати статтю з високою оригінальністю (без плагіату) та за всіма вимогами ВАК / МОН. В усіх наших статтях пристуні УДК, анотації, ключові слова (декількома мовами), самий текст статті, написаний за науковою структурою, з висновками та списком свіжої літератури. Докладніше див. тут.
  © Аспирант Украины, 2002-2017